Jakub Mlynarčík: SEVENFOLD GLANCE


Jakub Mlynarčík: SEVENFOLD GLANCE

22. 7. – 30. 9. 2022
Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča, Obrancov mieru 1, Detva
Kurátorka: Lujza Paljusová

Jakub Mlynarčík je mladý umelec, študent Akadémie umení v Banskej Bystrici, odboru Maľba a grafika. Jeho úprimná a realistická osobnosť v dielach búra limity umenia tejto doby, kedy sa autori niekedy až predbiehajú v kontroverznosti a abstraktnosti. Jakub nám dáva možnosť vďaka realistickému zobrazeniu a viditeľnej symbolike jednoducho pochopiť, čo nám chce svojim dielom ukázať. Každé jedno jeho dielo na diváka rozpráva, predstavuje čriepok života autora, no zároveň odzrkadľuje kúsok toho nášho.

Základným prvkom jeho diel je vzťah medzi anatomickosťou a pocitovosťou gesta. Jeho cieľom nie je motív len anatomicky korektne spracovať, ale aj plne vyjadriť a odkryť city, ktoré sa za zobrazením tela skrývajú. Na výstave SEVENFOLD GLANCE nájdeme dve hlavné série, ktoré poukazujú na negatívne a pozitívne životné skúsenosti. Série nemôžu byť od seba viac odlišné – líšia sa rozmermi, technikou i štýlom zobrazovania, no napriek tomu sú prepojené a sú si veľmi blízke. Koncepčne nás výstava vedie z tmy do svetla – a to nielen priestorovo, kde prechádzame z tmavšej časti miestnosti k stene zaliatej svetlom z vonku, ale aj umiestnením staršej, negatívnejšej série práve do tmavšieho priestoru. Návštevník výstavy tak môže prejsť katarziou spolu s autorom a empaticky diela precítiť.

OVERTHINKING

Séria OVERTHINKING zobrazuje boj s vlastnými myšlienkami. Diela, tvorené suchým pastelom, sú veľmi realistické a na prvý pohľad vyzerajú ako fotografie. Myšlienky v nich sú zobrazené cez symboliku kazetových pások, ktoré v priestore môžu zavadzať a človek sa v nich dokáže ľahko zamotať, čo je vyjadrené aj symbolom rúk. Jakub však v dielach neukazuje len zamotanie sa do negatívnych či až depresívnych myšlienok, ale vyjadruje aj nádej, že prijatím týchto myšlienok a ich spracovaním sa nám podarí ich opäť úhľadne namotať späť. Minisériu MIDDLE GROUND reprezentujú abstraktné monotýpie MIRROR A a MIRROR B, vystavené na stĺpoch. V týchto dielach sú myšlienky vyňaté z konceptu pások a pretvorené na ich abstraktnú podstatu.

SEVENFOLD GLANCE

Razantný rozdiel medzi sériou OVERTHINKING a jej dodatkom v podobe minisérie MIDDLE GROUND tvoria grafiky zo série SEVENFOLD GLANCE, podľa ktorej je pomenovaná aj celá výstava. Jakub v tejto sérii spracováva a odhaľuje svoj pohľad na sexualitu a vzťahy. Diela zobrazujú rýchlosť či zložitosť pohybov a silu pocitu, keď sa ruky dotknú iného tela. Jakub sa však na nič nehrá – lásku nezobrazuje detinsky a prvoplánovo ako sladký, romantický pocit. Láska v jeho podaní je o intimite dvoch ľudských bytostí. A hoci zobrazené dotyky sú vášnivé, dynamické a sexuálne, z diel môžeme cítiť omnoho viac než telesnosť – dotyk tiel je priamym výsledkom či predpoveďou intimity duší. SEVENFOLD GLANCE môže byť vnímaná ako óda na lásku. Lásku fyzickú a hrubú, no zároveň jemne intímnu a emotívnu. S týmto pohľadom na lásku sa nemusí divák vždy stotožniť, no môže viesť k hlbšiemu zamysleniu nad vlastným významom lásky.

Kurátorskú správu k výstave SEVENDFOLD GLANCE si viete prečítať TU, niektoré serigrafie z jeho tvorby si viete zakúpiť TU.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.