lUJZA pALJUSOVÁ – uMELECKÁ ASISTENTKA

pravá ruka každého umelca

Kurátorka pre umelcov

Pracujem pre umelca, nie pre galériu – dbám preto hlavne o záujmy a potreby umelca, s ktorým úzko spolupracujem ešte pred tvorením výstavy

Prax v umeleckom svete

Umeniu som sa venovala po teoretickej rovine počas štúdia Dejín umenia, ako aj po rovine praktickej ako zakladateľka úspešného webu o slovenskom umení – mám teda nielen teoretický rozhľad, ale aj praktické kontakty na galérie

Nielen profesionálka

Umenie nie je len mojím profesijným zameraním, ale najmä obrovskou vášňou – aj preto pracujem s každým umelcom s nadšením a naplno

Moje služby

ČO VŠETKO UMELCOM PONÚKAM – venujte sa tvorbe a ja sa postarám o všetko ostatné

Komunikácia

Preberiem komunikáciu umelca s galériami, či záujemcami o kúpu diela – komunikácia kurátorky v mene umelca pôsobí profesionálnejšie a dôveryhodnejšie

Prepájanie

Pre umelca je dôležité tvoriť – rozhovormi s umelcom prídeme na skryté významy jeho diel, ktoré následne profesionálne spíšem do kurátorskej správy alebo na reklamné účely

Spolupráca

Prácou s inými umelcami či galériami pomôžem umelcovi nadviazať kontakty a spolupráce – rovnako pomôžem nájsť umelecké výzvy, ktoré by pre umelca mohli byť prínosné

Marketing

Viem vytvoriť a spravovať webovú stránku, či profily na sociálnych sieťach, aby sa umelcova tvorba rozšírila do povedomia verejnosti – rovnako pomôžem s komunikáciou s médiami a zajednaním rozhovorov

Výstava od A po Z

Spolupráca s umelcom na výstave od úplne začiatku prác až po finisáž – nájdenie priestorov, výber témy a diel, propagácia, príprava podkladov, príprava výstavy, vernisáž, komentované prehliadky, finisáž a iné podľa dohody

Predaj diel

Pomoc s nájdením vhodného spôsobu predaja diel, kontaktovanie obchodov či komunikácia so záujemcami, spracovanie celého procesu, predaj diel na vlastnej webovej stránke

Umenie

diela, ktoré si na mojom webe viete zakúpiť

O mne

Pracovné nasadenie

Som perfekcionista s dôrazom na detaily – na každú úlohu vynaložím maximum a dotiahnem ju do úspešného konca

Pracovná filozofia

Vzťah medzi umelcom a kurátorom je dôležitým a často chýbajúcim prvkom výstavy a komunikácie diel s verejnosťou

Miesto práce

Primárne pracujem v Bratislave, no kvôli výstave a stretnutiu nemám problém cestovať po celom Slovensku

Kto som

Som nadšencom pre umenie, ktorému venujem všetok môj profesijný i voľný čas – ako kurátorka a zároveň zakladateľka webu o slovenskom umení

Moja vízia

Otvorený umelecký trh s väčšími možnosťami pre umelcov aj nezávislých kurátorov, umenie prístupnejšie verejnosti

Moja misia

Úprimné vzťahy a profesionálna spolupráca s umelcami, ktorá zjednoduší kúpu a predaj diel a zbaví umelecký svet pocitu uzavretej spoločnosti

Najnovšie výstavy

Prečítajte si viac o mojej práci